הרצאות מפי דנה פרידמן:

דוברים נוספים באירוע The Data Money Time

Open Accessibilty Menu